logo amsterdamguiden.nu

Fakta om Amsterdam

Amsterdam

Total befolkning: Amsterdam har en befolkning på drygt 930,000 invånare.

Befolkningstillväxt: Befolkningen i Amsterdam har stadigt ökat under de senaste åren, delvis på grund av invandring och en hög födelsetakt.

Från 2002 till slutet 2023 har befolkningen ökat med knappt 200 000 personer.

Befolkningstäthet: Amsterdam är en av de mest tätbefolkade städerna i Nederländerna, med tusentals invånare per kvadratkilometer.

Åldersstruktur: Staden har en relativt ung befolkning jämfört med resten av landet, med en stor andel av befolkningen mellan 18 och 34 år.

Familjestruktur: Det finns en betydande andel ensamstående hushåll i Amsterdam, tillsammans med familjer och flergenerationshushåll.

Etnisk och kulturell mångfald: Amsterdam är känd för sin höga grad av etnisk och kulturell mångfald. Ungefär hälften av stadens befolkning har utländsk bakgrund, inklusive personer från Surinam, Marocko, Turkiet och olika EU-länder.

Språk: Nederländska är det officiella språket, men engelska talas brett, särskilt inom affärs- och turistsektorer. Andra vanliga språk inkluderar turkiska och arabiska.

Utbildningsnivå: Amsterdam har en hög andel av befolkningen med universitets- eller högskoleexamen, reflekterat i närvaron av flera stora universitet och högskolor.

Sysselsättning: Sysselsättningsgraden är jämförbar med nationella genomsnitt, men staden har också högre nivåer av deltidsarbete.

Inkomstnivåer: Medelinkomsten i Amsterdam är högre än det nationella genomsnittet i Nederländerna, men inkomstklyftorna kan vara stora.

Religiös tillhörighet: Samhället är mycket sekulariserat, med en betydande andel av befolkningen som inte bekänner sig till någon religion. Bland de religiösa är islam och kristendom de mest förekommande.

Geografisk fördelning: Befolkningen är ojämnt fördelad över staden, med tätare befolkning i centrum och mer spridda bostadsområden i ytterområdena.

Denna information ger en övergripande bild av demografin i Amsterdam baserat på tidigare och generella trender, och de exakta siffrorna kan variera beroende på källa och tidpunkt för insamlingen av data.

Innehåll

AmsterdamGuiden

Med AmsterdamGuiden får du mer än bara en reseplan - du får en djupare insikt och uppskattning för stadens unika kultur och historia. Starta ditt äventyr med oss på AmsterdamGuiden, och gör din vistelse i Amsterdam till en minnesvärd upplevelse!
Instagram
© Copyright 2015 - 2024 – Amsterdamguiden.nu
menucross-circle