Amsterdam

Amsterdams Historia

Amsterdam är av tradition en handelsstad med täta förbindelser med handelsstäder över hela världen. Det har påverkat stadens kultur och skapat en gemytlig stad med ett öppet sinne. Amsterdamborna är sedan länge kända för att ha gått sin egen väg, och svaret på Amsterdams liberala rykte finns i stadens historia.
 

En handelstad värd namnet

Amsterdams Historia
En gång i tiden var Amsterdam en liten oansenlig fiskeby. Men tack vare stadens strategiska läge kom staden tidigt att bli en handelsstad. När staden under 1300-talet fick tullfrihet växte Amsterdam och handeln blomstrade, särskilt som man hade ett nära samarbete med Hansan. Även handelsmän från Antwerpen och en stor del av de förföljda judarna i de spanska områdena flyttade hit för att få en fristad, bedriva handel och utöva sina hantverk. Det kom att utveckla staden ytterligare och de inflyttade kom att påverka hela stadens utveckling fram till våra dagar. Handeln gjorde dessutom att man fick många influenser utifrån och den gick så bra att staden kom att bli den rikaste i hela Europa. Amsterdam kom också att bli ett viktigt kulturellt centrum. De fartyg som lade till här kom från hela världen, med varor i alla de former. Rederierna var stora och välkända i Europa. Redan på den här tiden var Amsterdam en liberal stad. De rika handelsmän som bodde här styrde gärna själva över staden, utan att ta i akt de regenter som försökte lägga sig i.

Området där Amsterdam växte var dock ganska så mjukt och nära nog ett sumpområde. Det gjorde att man var tvungen att bygga kanaler så att båtarna kom fram. Husen fick man bygga på träpålar för att de skulle få stadga. När staden växte ytterligare byggde man ringkanaler runt området för att avleda vattnet.

Industrialiseringen

Men även de bästa blomstringstider kommer till ett slut. I slutet av 1700-talet tog det stopp för Amsterdams gyllene epok. Stadens ekonomi slutade att utvecklas och Amsterdam kom att förfalla. Stagnationen varade under 100 år. Det var en törnrosasömn. Under industrialiseringen kom staden att vakna till liv igen. En andra gyllene tid tog sin början. Nu tjänade man istället pengar på de stora fabrikerna och på de goda kommunikationerna på vatten som staden kunde erbjuda.

Andra världskriget och efterkrigstiden

Denna andra blomstringstid varade fram till andra världskriget. Då deporterades mängder av den judiska befolkningen under den tyska ockupationen. Mest känd blev den modiga och numera odödliga Anne Frank, som förärats med ett museum. Många invånare dog av svält och totalt förlorade staden 10% av sina invånare. Efter andra världskriget byggdes flera av de förorter staden har. Många invånare flyttade ut från stadens kärna till så kallade satellitstäder runt omkring. Många andra valde att flytta in i deras ställe, och många kom långväga ifrån, som till exempel Surinam, Marocko och Turkiet. Stadens citykärna var förfallen och politikerna beslöt att riva stora områden för att renovera staden. Det var inte något som uppskattades av alla. Upplopp förekom för att stoppa rivningarna. Trots det genomfördes många rivningar, men som tur var inte alla. Området Grachtengordel fick bland annat stå kvar, och idag funderar man på att göra det till ett världsarv. Här finner man många gamla handelshus.

Amsterdam idag är en härlig blandning av gammalt och nytt. Det pittoreska draget över staden har överlevt tidens tand och moderna tider och arkitektur. Den gamla liberala synen på livet finns kvar och det ser man tydliga tecken på överallt. Många museer vittnar om stadens rika historia.